Şartname

A. TANIMLAR

A.1 Yarışma Tanımı
“Haydi Çocuklar Camiye Projesi” 21 Ocak 2019 Pazartesi günü sabah namazı ile başlayıp, 31 Ocak 2019 Perşembe günü yatsı namazı ile sona erecek şekilde düzenlenecektir. Toplamda 11 gün sürecek olan projede 6-13 yaş arası çocuklar 3 farklı kategoride yarışacaklardır. Çocuklar her namaz vaktinde camide cemaatle namaz kılarak ve kendi kategorilerindeki sureleri ezberleyerek puan kazanacaklardır. Proje sonunda en çok puan kazanan ilk 3 kişiye ödül verilecektir. Ödüller illerde proje ortağımız olan dernekler tarafından belirlenecek ve duyurulacaktır.

Yarışmayla ilgili tüm gelişmeler ve ayrıntılar www.haydicocuklarcamiye.com web sayfasında yayınlanacaktır. Ayrıca yarışmacılara E-Posta/SMS yolu ile bilgilendirme yapılacaktır.

A.2 Projenin Uygulanacağı Yerler
Proje ortağı derneklerin belirlediği Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı cami ve mescitlerde uygulanacaktır. Belirlenen cami ve mescitler dışında proje uygulaması olmayacaktır. En az 15 kişilik katılımcının olacağı cami ve mescitler için il sorumlusuyla görüşerek projenin uygulanması talep edilebilir, ildeki proje ortağı olan derneğin uygun görmesi durumunda yapılabilir.

B. PROJE ORGANİZASYONU

Proje,  Server Gençlik ve Spor Kulübü Derneği tarafından organize edilmektedir. Proje; illerde proje ortağı derneklerin (Derneklerin/Vakıfların) işbirliği ile organize edilmektedir.

C. PROJENİN AMACI

6-13 yaş arası erkek çocuklara camide cemaatle namaz kılmayı sevdirmek ve bu alışkanlığı hayat tarzı haline getirmelerini sağlamaktır.

D. PROJENİN KATILIM ŞARTLARI VE BAŞVURU

D.1 Kategoriler
Yarışma 3 (üç) farklı kategoride yapılacaktır. A Kategorisi (6-7 yaş), B Kategorisi (8-9-10 yaş) ve C Kategorisi (11-12-13 yaş) olarak yapılacaktır. Kategorilerin detaylı açıklaması aşağıdadır.
A Kategorisi: 6-7 Yaş (1 Ocak 2011 ile 31 Aralık 2012 tarihleri arası doğanlar)
B Kategorisi: 8-9-10 Yaş (1 Ocak 2008 ile 31 Aralık 2010 tarihleri arası doğanlar)
C Kategorisi: 11-12-13 Yaş (1 Ocak 2005 ile 31 Aralık 2007 tarihleri arası doğanlar)

D.2 Katılım Bilgileri
Projeye katılmak isteyenlerin, www.haydicocuklarcamiye.com adresinde yayınlanmakta olan başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.
Projeye başvuracak katılımcılardan aşağıdaki bilgiler talep edilecektir. (Başvuru formunda alınan bilgiler 3. Şahıslarla paylaşılmayacaktır)
• TC Kimlik Numarası (kişinin ve velisinin açık rızası olmak kaydıyla)
• Adı- Soyadı
• Doğum Tarihi (kişinin ve velisinin açık rızası olmak kaydıyla)
• Projeye Katılacağı İli
• Projeye Katılacağı İlçesi
• Veli Adı- Soyadı
• Veli Telefon Numarası (kişinin açık rızası olmak kaydıyla)
• Veli E-Posta Adresi (kişinin açık rızası olmak kaydıyla)
Başvuru formunu dolduran kişiler projeye katılmaya hak kazanırlar.
Projeye katılmak ücretsizdir.
Yarışmaya Son Başvuru Tarihi 22 Ocak 2019 Salı Saat: 22.00’dır.

D.3 Katılımcı Velilerinin Dikkatine
Projeye katılacak çocukların mümkünse tüm vakit namazlarına ebeveynleriyle birlikte katılmasını tavsiye ediyoruz. Tüm vakit namazlarına ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte mümkün değilse özellikle sabah ve yatsı namazlarında havanın karanlık ve soğuk olması dolayısıyla özen gösterilmesini hatırlatıyoruz.

E. PUANLAMA SİSTEMİ

E.1. Nasıl Puan Kazanılır
Katılımcı çocuklar namaz vaktinde camide cemaatle namaz kılarak ve her kategori için belirlenen sûreleri ezberleyerek puan kazanır. Puan kazanılması için camide cemaate yetişmiş olması gerekmektedir. Cemaatle namaz kılınıp bittikten sonra camide kılınan namazlar puanlamaya dâhil edilmeyecektir. Namaz puanları toplamı fazla olan kişi önceliklidir, sûre puanları namaz puanlarında eşitlik olması durumunda dikkate alınacaktır. Katılımcıların namaz puanları toplamı eşit ise sûre puanları da eklenir ve toplam puana göre önde olan kişi belirlenir.

E.2. Vakitlere Göre Namaz Puanları:
Sabah Namazı: 10 Puan
Öğle Namazı : 5 Puan
İkindi Namazı : 5 Puan
Akşam Namazı : 5 Puan
Yatsı Namazı : 8 Puan

E.3. Sûre Puanları ve Kategorilere Göre Ezberlenecek Sûreler

SN A Kategorisi

(6-7 yaş)

Puan B Kategorisi

(8-9-10 yaş)

Puan C Kategorisi

(11-12-13 yaş)

Puan
1 Fatiha Sûresi 1 Puan Fatiha Sûresi 1 Puan Fatiha Sûresi 1 Puan
2 Subhaneke 1 Puan Subhaneke 1 Puan Subhaneke 1 Puan
3 Tahiyyat 1 Puan Tahiyyat 1 Puan Tahiyyat 1 Puan
4 Allâhümme Salli 1 Puan Allâhümme Salli 1 Puan Allâhümme Salli 1 Puan
5 Allâhümme Barik 1 Puan Allâhümme Barik 1 Puan Allâhümme Barik 1 Puan
6 İhlas Sûresi 1 Puan Fil Sûresi 1 Puan Fil Sûresi 1 Puan
7 Kevser Sûresi 1 Puan Kureyş Sûresi 1 Puan Kureyş Sûresi 1 Puan
8 Maun Sûresi 1 Puan Maun Sûresi 1 Puan
9 Kevser Sûresi 1 Puan Kevser Sûresi 1 Puan
10 Kafirun Sûresi 1 Puan Kafirun Sûresi 1 Puan
11 Nasr Sûresi 1 Puan Nasr Sûresi 1 Puan
12 Tebbet Sûresi 1 Puan Tebbet Sûresi 1 Puan
13 İhlas Sûresi 1 Puan İhlas Sûresi 1 Puan
14 Felak Sûresi 1 Puan Felak Sûresi 1 Puan
15 Nas Sûresi 1 Puan Nas Sûresi 1 Puan
16 Asr Sûresi 1 Puan Duha Sûresi 1 Puan
17 İnşirah Sûresi 1 Puan
17 Tin Sûresi 1 Puan
19 Kadr Sûresi 1 Puan
20 Zilzal Sûresi 1 Puan
21 Tekasür Sûresi 1 Puan
22 Asr Sûresi 1 Puan
23 Hümeze Sûresi 1 Puan

 

E.4. Sûre Ezberleri Ne Zaman Verilecek
Katılımcılar ezberledikleri sûreleri cemaatle kılınan namazlardan sonra cami proje görevlisine camiden ayrılmadan önce verebilir. Ayrıca katılımcılar, cami proje görevlisinin sûre ezberi vermek için belirlediği bir namaz vakti olursa buna uyması gerekmektedir.

E.5. Puan Verilecek Camiler
Katılımcı çocuklar kayıtlı olduğu camisi dışında, ilinde “Haydi Çocuklar Camiye” projesinin uygulandığı başka bir camide cemaatle namaz kılabilir. Bu durumda namaz kıldığı camideki proje görevlisiyle görüşerek asıl kaydının olduğu camideki görevliye bilgi vermesini sağlaması gerekir. Kayıtlı olduğu camideki görevliye bilgi verilmesini sağlamadan camiden ayrıldığı takdirde sorumluluk kişiye aittir.
Projenin uygulanmadığı camilerde kılınan namazlar puanlamaya dâhil edilmeyecektir.
E.6. Puanlarda Eşitlik Olması
Namaz ve sûre ezberlerinin sonuçlarına göre en yüksek puanı alan kişilerin sıralamaları belirlenir. Eşitlik olan durumlarda, kişilerin doğum tarihlerine (gün/ay/yıl) bakılarak yaşı küçük olan kişi bir üst sıraya geçecektir. Bu durumda da eşitlik bozulmaz ise kura çekilecektir.

F. ÖDÜLLER

F.1. İl, İlçe ve Cami Ödülleri
Proje Ortağı Dernekler namaz ve sûre ezberleri sonucunda (İl Proje Kurulu kararıyla), aşağıdaki seçeneklerden 1 (bir) tanesini veya tamamını verebilirler.

-İl geneli,
-İlçe geleni
-Cami merkezli ödül verilebilir.

Aynı şekilde A Kategorisi, B Kategorisi ve C Kategorisinde dereceye girenlere ödüller verilecektir. Ayrıca merkezi bir ödül verilmeyecektir.

F.2. Ödüllerin Takdimi
Ödüller İl Proje Kurulu tarafından 1-3 Şubat 2019 tarihleri arasında kazananlara takdim edilecektir. Ödül takdim yerleri İl Proje Kurulu tarafından duyurulacaktır.
Dereceye giren kişiler ödüllerini 15 Şubat 2019 tarihine kadar almaları gerekmektedir. Aksi takdirde ödül bir sonraki dereceye giren kişiye verilecektir.
Dereceye girenlere telefonla bilgilendirme yapılacak olmakla birlikte yarışmacılar ödül kazanıp kazanmadıklarının takibini kendilerinin yapması gerekmektedir. (Kayıt aşamasında telefon bilgisinin doğru girilmesi yarışmacının sorumluluğundadır. Aksi takdirde 15 Şubat 2019’tan sonra hak iddia edemeyeceklerdir.)
G. YARIŞMANIN DİĞER ŞARTLARI

Projeye katılanlar, bu şartname hükümlerini ve komisyon kararlarını kabul etmiş sayılacaktır. Server Gençlik ve Spor Kulübü Derneği şartnamede değişiklik yapma hakkına sahiptir.

YETKİLİ KURULLAR

G.1 Yarışmanın Sahibi:
Server Gençlik ve Spor Kulübü Derneği

G.2 Projeyi Düzenleyen:
Server Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Haydi Çocuklar Camiye Proje Ekibi

G.3 Proje Düzenleme Ekibi Üyeleri (Server GSK Proje Ekibi Üyeleri)

Hasan Türker
Hasan Umut Duyar
Mehmet Kumcu
Oktay Karakuş
Ömer Girgin
Mustafa Aslan
Yavuz Murat
Ahmet Fadıl Efe

H. BİLGİ – İLETİŞİM

Adres : Küçük Çamlıca Mah. İkizler Sok. İkizler Çıkmazı No: 4/1 Üsküdar/İSTANBUL
Web : www.haydicocuklarcamiye.com
E-Posta : bilgi@haydicocuklarcamiye.com

 

SN İl Adı Kulüp/Dernek Bilgileri İl Temsilcisi Adı Soyadı Cep Telefonu
1 Adana Keşşaf İzcilik ve Spor Kulübü Derneği Ali Şeker 5362217658
2 Adıyaman Safvan Eğitim, Çevre, Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Mehmet Şahan 5303489369
3 Ağrı Ağrı Eğitim Çevre Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Fatih Gürlevik 5455368286
4 Amasya Amasya Nehir Spor ve İzcilik Kulübü Derneği Eyüp Duran 5448905820
5 Ankara Ankara Gençlik, Spor ve İzcilik Kulübü Derneği Ali Özgüner 5545611004
6 Antalya Akdeniz Dinamik Gençlik Spor Kulübü Derneği Ali Atlı 5394379096
7 Artvin Artvin Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneği Mustafa Dönmez 5051408005
8 Aydın Aktif Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneği Selman Gokbaş 5447461236
9 Bartın Bartın Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneği Zeki Taş 5322641554
10 Bilecik Şeyh Edebali Eğitim, Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Fatih Öncü 5327235403
11 Bolu Kartalkaya Gençlik, Spor ve İzcilik Kulübü Derneği Yakup Sarı 5352141471
12 Bursa İrfan Gençlik Spor ve izcilik Kulübü Derneği Cem Kara 5395160284
13 Çanakkale ÇASGED – Çanakkale Sosyal Gelişim Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Serdar Bal 5053140542
14 Çankırı Serhat Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneği Zafer Özkan 5458070084
15 Çorum Çorum Eğitim, Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Selim Kaya 5059412772
16 Denizli Denizli Asil Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneği Esad Çelik 5439321966
17 Diyarbakır Coşku Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneği Nezir Gönen 5331365936
18 Düzce Düzce Seri Gençlik, Spor ve İzcilik Kulübü Derneği Ömer Özel 5449744498
19 Edirne Trakya Şefkateli Derneği İsmail Aruca 5055640371
20 Elazığ Elazığ Eğitim, Çevre ve İzcilik Kulübü Derneği Yavuz Taş 5303301043
21 Erzurum Kotku Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneği M. Emin Taşer 5544959029
22 Gaziantep Gaziantep Seyyah Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneği Ahmet Kenan Çeliker 5322551340
23 Giresun Çotanak Gençlik, Spor ve İzcilik Kulübü Derneği Zekeriya Yakar 5468091302
24 Hatay Hatay Kaşifan Gençlik Spor İzcilik Kulübü Derneği Cemil Parlak 5363258444
25 Isparta Isparta Gençlik Spor İzcilik Kulübü Derneği Mehmet Ay 5056333051
26 İstanbul İdeal Gençlik, Spor ve İzcilik Kulübü Derneği Ömer Girgin 5314957596
27 İzmir Asil Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneği Nurullah Özdemir 5066881946
28 Kahramanmaraş Lider Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneği Fatih Yiğit 5469756071
29 Karabük Genç Eksen Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneği Tevfik Köroğlu 5355099918
30 Karaman Atak Gençlik, Spor ve İzcilik Kulübü Derneği Murat Uğur 5432368211
31 Kars Şehristan Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Saadettin Duruyen 50554553 01
32 Kastamonu Yıldırım Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Talha Candan 5388714287
33 Kayseri Pozitif Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneği Atilay Ünalan 5073987064
34 Kırşehir Kırşehir Ahi Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneği Abdurrahman Dağıstan 5354485387
35 Kilis Kilis Kaşif Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneği Emrah Demirbaş 5079427969
36 Kocaeli Lider Gençlik İzcilik ve Spor Kulübü Derneği Mehmet Emin Öztürk 5052463855
37 Konya Erdemli Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneği Nebi Özer 5054325278
38 Malatya Öncü Gençlik, Spor ve İzcilik Kulübü Derneği Mustafa Baysal 5306045071
39 Manisa Sancak Çevre Eğitim Gençlik ve Spor Kulübü Derneği İbrahim Gümüş 5376655424
40 Mardin Mardin Tarih Çevre Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Sait Az 5054368719
41 Mersin – Tarsus Nusrat Gençlik, Spor ve İzcilik Kulübü Derneği Turgut Tufan 5052378394
42 Muş Sultan Alparslan İzcilik Kulübü Derneği Ömer Mirze 5077739786
43 Nevşehir Hasan Emmi Çevre Ve Kültür Derneği Nuri Birinci 5055724733
44 Ordu Ünye Çevre, Eğitim, Kültür, Spor ve İzcilik Kulübü Derneği Halil İbrahim Uygur 5350116555
45 Osmaniye Serdar Gençlik Spor ve İzcilik Derneği Mustafa Turna 5519722510
46 Sakarya Sakarya Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneği Talha Karaca 5330595434
47 Samsun Yıldız Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneği Osman Doğan 5079605623
48 Sinop Yıldız Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneği Ersin Demir 5422372477
49 Sivas Sivas Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneği Sefer Aydilek 5422103649
50 Şanlıurfa Coşanlar Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneği Ali Polat 5425185512
51 Tekirdağ Balkan Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneği Hüseyin Tanatmış 5378844541
52 Tokat Deha Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneği Mehmet Fatih Sari 5365694108
53 Uşak Çevre, Kültür, Ahlak, Eğitim, Gençlik, İzcilik ve Spor Kulübü Derneği İbrahim Ethem Karahan 5462475064
54 Van Van Bilgi Eğitim Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Muhsin Tezcan 5332803011
55 Yalova Yalova Sosyal Gelişim Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneği Enes Atay 5536038185
56 Yozgat Yozgat Sorgun Zinde Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Mustafa Arslan 5372462989
57 Zonguldak Civa Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneği Hüseyin Kurt 5068524530
Giriş Yap